henvendelsebg

Klorothalonil

Klorothalonil og beskyttende soppdreper

Klorothalonil og Mancozeb er begge beskyttende soppdrepende midler som kom ut på 1960-tallet og ble først rapportert av TURNER NJ på begynnelsen av 1960-tallet.Klorothalonil ble satt på markedet i 1963 av Diamond Alkali Co. (senere solgt til ISK Biosciences Corp. i Japan) og deretter solgt til Zeneca Agrochemicals (nå Syngenta) i 1997. Klorothalonil er et beskyttende bredspektret soppmiddel med flere virkningssteder, som kan brukes til forebygging og behandling av plenbladsykdommer.Klortalonilpreparatet ble først registrert i USA i 1966 og brukt til plener.Noen år senere fikk den registreringen av potetsoppmiddel i USA.Det var det første soppdrepende middelet godkjent for matvekster i USA.24. desember 1980 ble det forbedrede suspensjonskonsentratproduktet (Daconil 2787 Flowable Fungicide) registrert.I 2002 gikk det tidligere registrerte plenproduktet Daconil 2787 W-75 TurfCare ut i Canada, men suspensjonskonsentratproduktet har blitt brukt til i dag.19. juli 2006 ble et annet produkt av klorotalonil, Daconil Ultrex, registrert for første gang.

De fem beste markedene for klorotalonil er i USA, Frankrike, Kina, Brasil og Japan.USA er det største markedet.De viktigste bruksavlingene er frukt, grønnsaker og korn, poteter og ikke-avlinger.Europeiske frokostblandinger og poteter er hovedvekstene for klorotalonil.

Beskyttende soppdreper refererer til sprøyting på overflaten av planten før plantesykdommen oppstår for å forhindre invasjon av patogener, slik at planten kan beskyttes.Slike beskyttende soppdrepende midler ble utviklet tidligere og har vært brukt i lengste tid.

Klorothalonil er et bredspektret soppdrepende middel med beskyttende fleraksjonssteder.Den brukes hovedsakelig til bladsprøyting for å forebygge og kontrollere ulike sykdommer i ulike avlinger som grønnsaker, frukttrær og hvete, som tidlig spire, sen spire, dunmugg, mugg, bladflekker osv. Den virker ved å hemme sporespiring og zoosporebevegelse.

I tillegg brukes klorotalonil også som trebeskyttelsesmiddel og malingsadditiv (anti-korrosjon).

 


Innleggstid: 09-november 2021